• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  Kết quả Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2019-2022

 • Thứ ba, 15:19 Ngày 26/02/2019
 • Ngày 26/02/2019, Công ty cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng TP.HCM đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022.

  Sau Đại hội, HĐQT và BKS đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và tiến hành phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2022.

  Bài viết liên quan
 • Hợp tác giữa Công ty ACCCo và Công ty Di+
  • Hợp tác giữa Công ty ACCCo và Công ty Di+

   ACCCo và Di+ hợp tác với mục tiêu là hướng tới những công trình mới với sự hợp tác, hỗ trợ và những sáng kiến mới. Đồng thời là sự trao đổi công nghệ giữa BIM của ACCCo và Digital matter của Di+ sẽ mang lại sự đổi mới, và phát triển bản sắc văn hóa trong ngành kiến trúc Việt Nam