• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) 347-348/QĐ-BXD 2021

 • Thứ năm, 15:07 Ngày 08/04/2021
 • Nguồn: bim.gov.vn

  Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) 347 và 348/QĐ-BXD 2021

  Ngày 2/4/2021, thứ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 347 và 348/QĐ-BXD về việc  "Công bố Hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)" để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng trong quá trình thực hiện. Theo đó, quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho quyết định số 1057/QĐ-BXD ngày 11/10/2017 về Công bố hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm.

  Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=3785&TypeVB=1

  1. Bộ tài liệu Hướng dẫn chi tiết áp dụng BIM ban hành kèm theo quyết định 347:

  https://moc.gov.vn/Images/FileVanBan/BXD_347-QD-BXD_02042021.pdf 

  https://moc.gov.vn/Images/FileVanBan/BXD_347-QD-BXD_02042021_TailieuHDChiTiet.pdf

  2. Bộ tài liệu Hướng dẫn chung áp dụng BIM ban hành kèm theo quyết định 348: https://moc.gov.vn/Images/FileVanBan/BXD_348-QD-BXD_02042021_TLHDCapdungMohinhthongtincongtrinh(BIM).pdf

  Bài viết liên quan

  Tin tức nổi bật