• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

 • Hợp tác giữa Công ty ACCCo và Công ty Di+
  • Hợp tác giữa Công ty ACCCo và Công ty Di+

   ACCCo và Di+ hợp tác với mục tiêu là hướng tới những công trình mới với sự hợp tác, hỗ trợ và những sáng kiến mới. Đồng thời là sự trao đổi công nghệ giữa BIM của ACCCo và Digital matter của Di+ sẽ mang lại sự đổi mới, và phát triển bản sắc văn hóa trong ngành kiến trúc Việt Nam

 • Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019
  • Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019

   Thứ sáu, 14:23 Ngày 23/08/2019

   Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

 • Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019
 • Hội thao 2019
 • Kết quả Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2019-2022