• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  Đại hội đồng cổ đông năm 2022 - Nhiệm kỳ V

 • Thứ năm, 10:00 Ngày 05/01/2023
 • Đại hội đồng cổ đông năm 2022 - Nhiệm kỳ V

  Ngày 20/12/2022, Đại hội đồng cổ đông năm 2022 - Nhiệm kỳ V được tổ chức tại Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng TP.HCM. Kết quả của đại hội đã bầu ra được danh sách Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2026), như sau:

   

   

  Bài viết liên quan

  Tin tức nổi bật