• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  Luật kiến trúc 40/2019/QH14 và các quy định khác có liên quan

 • Thứ ba, 09:39 Ngày 06/10/2020
 • Luật kiến trúc

  Nguồn: website bộ xây dựng

   

  Luật Kiến trúc
  Số ký hiệu 40/2019/QH14 Ngày ban hành 13/06/2019
  Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/07/2020
  Nguồn thu thập   Ngày đăng công báo ...
  Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
  Phạm vi

  Tải : https://bientap.vbpl.vn//FileData/Tw/Lists/vbpq/Attachments/136039/VanBanGoc_40.signed.pdf

  Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

   

  Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
  Số ký hiệu 85/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 17/07/2020
  Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 07/09/2020
  Nguồn thu thập   Ngày đăng công báo ...
  Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
  Phạm vi
  Tải : https://bientap.vbpl.vn//FileData/Tw/Lists/vbpq/Attachments/143475/VanBanGoc_85.signed.pdf

   

  Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc
  Số ký hiệu 03/2020/TT-BXD Ngày ban hành 28/07/2020
  Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/09/2020
  Nguồn thu thập   Ngày đăng công báo ...
  Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Xây dựng Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
  Phạm vi
  • Toàn quốc

  Tải: https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/143593/VanBanGoc_TTu%2003.2020.pdf

   

  Bài viết liên quan
 • Thông tư: Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng