• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  Xí nghiệp tư vấn xây dựng 2

  Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hùng

  Điện thoại: (028) 38469859

  Một số Công trình tiêu biểu do đơn vị thực hiện: