• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  Xí nghiệp tư vấn xây dựng 1

  Giám đốc: Mai Văn Duy

  Điện thoại: 0902941799

  Một số Công trình tiêu biểu do đơn vị thực hiện: