• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  Xí nghiệp thiết kế quy hoạch - xây dựng

  Giám đốc: Đoàn Ngọc Hiệp

  Điện thoại: (028) 38484380

  Một số Công trình tiêu biểu do đơn vị thực hiện: