• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  TOÀ SOẠN BÁO THANH NIÊN

  CÔNG VIỆC TƯ VẤN / SCOPE OF SERVICES:

  Tư vấn quản lý dự án / Project Management
  Tư vấn thiết kế / Full design

  CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

  Báo Thanh Niên

  THỰC HIỆN:

  2013-2015

  THÔNG TIN DỰ ÁN:

  12 tầng, 2 tầng hầm
  12 stories, 2 basements

  Tổng diện tích sàn / Floor area:
  4.700 m2

  ĐỊA ĐIỂM:

  268-270 Nguyễn Đình Chiểu
  p6,Q3,TP.HCM 

  TOÀ SOẠN BÁO THANH NIÊN