• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO

  CÔNG VIỆC TƯ VẤN / SCOPE OF SERVICES:

  Lập thiết kế cơ sở

  Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

  CHỦ ĐẦU TƯ / CLIENT:

  Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco)

  THỰC HIỆN:

  2017

  THÔNG TIN DỰ ÁN:

  Diện tích đất / Site area: 12 ha

  ĐỊA ĐIỂM:

  Cam Lâm,Cam Ranh
  Khánh Hòa

  NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO