• CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH

   ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

  Xí nghiệp kỹ thuật xây dựng

  Giám đốc: Nguyễn Quí Chí Linh

  Điện thoại: (028) 38484140

  Một số dự án do đơn vị thực hiện: