ARCHITECTURE & CONSTRUCTION CONSULTANTS JOINT-STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG TP.HCM
98 Tran Quang Khai Street, Tan Dinh Ward, District 1, HCMC, Vietnam
Tel: (84-8) 38484140 - Fax: (84-8) 38484148